Kapcsolt vállalkozás bejelentéseAz adózás rendjéről szóló törvény értelmében a kapcsolt vállalkozás bejelentése során a következő adatokat kell mindenképpen bejelentenünk: a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első – szóbeli vagy írásbeli – szerződéskötésüket követő 15 napon belül. Ezen túlmenően a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnése is jelentésköteles, amelyet a megszűnést követő 15 napon kötelesek vagyunk bejelenteni.

A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolt vállalkozás bejelentése – a kötelezettség ismeretének hiánya miatt – gyakran elmarad. Az elmaradt bevallást érdemes minél hamarabb pótolni, hiszen az adóhatóság 0-500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

A törzsadatok valamint a transzferár dokumentációban szerepeltetett kapcsolt vállalatok adatainak ellenőrzése és összefésülése minden esetben szükséges, hiszen az esetleges hiányosságokra illetve eltérésekre így könnyen fény derül. A törzsadatban a kapcsolt vállalatok neve és címe jelenik meg, illetve a kapcsolt viszony bejelentésének időpontja. Ezzel szemben a kapcsolt vállalatok adószáma már nem látszik, viszont ettől függetlenül le kell ezt is jelenteni a változás bejelentésére rendszeresített formanyomtatványon, a XXT201T-n.

Mint ahogy azt már fentebb említettük, a bejelentés az első illetve az utolsó kapcsolt tranzakciót követő 15 napon belül kell, hogy megtörténjen. A megszűnés bejelentésével kapcsolatban viszont fontos megjegyeznünk, hogy ez esetben nem a szerződés felbontása vagy megszűnése a mérvadó, hanem a kapcsoltsági viszony megszűnése!

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet egy másik, kevésbé ismert szabályra, amely úgy szól, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerint, a készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek / a szolgáltatás igénybe vevőjének – a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével – be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást is. Bár ez viszonylag ritkán fordul elő, érdemes erre a szabályra is figyelnünk.