Ebben az évben több törvény változásnak köszönhetően az önkormányzati tulajdonú társaságok többsége nonprofit gazdasági társaságokká alakultak át és a gyakorló gazdasági szakembereik (gazdasági vezető, főkönyvelő, könyvvizsgáló) véleménye szerint, így már nem kell transzferár dokumentációt készíteniük.

Az igazság azonban az, hogy az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságra is a társasági adóról szóló törvény 18.§ (5) bekezdése vonatkozik ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mely szerint az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, azaz a mikro vállalkozáson kívül minden társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket.

Azaz csak az olyan önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok mentesülnek a transzferár dokumentáció készítése alól a 2014-es adóév vonatkozásában, melyek közhasznúnak minősülnek vagy amelyek esetében az állam közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonú társaságok esetén tipikus mentesített ügylete, melyről dokumentációt nem kell készíteni:

– az önkormányzati tulajdonú társaságnak az állam vagy helyi önkormányzat részére történő, jogszabályban meghatározott kötelezettségen alapuló, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz (ideértve a beruházás átadását is) esete

Azaz az olyan önkormányzati tulajdonú nonprofit társaságok, melyek nem közhasznúak és az állam közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással nem rendelkezik az esetükben, de csak a fenti ügylete/ügyletei vannak, szintén nem dokumentáció kötelesek.