A mindennapi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a transzferár dokumentáció készítése során fejtörést jelent a társaságok számára, hogy milyen adatbázis adataival bizonyítsák az általuk alkalmazott árak szokásos piaci ár mivoltát.

A 22/2009 PM Rendelet ezzel kapcsolatban ad néhány támpontot, melyet minimális követelményként be kell tartani:
– az összehasonlítható termékre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat;
– az összehasonlítható vállalkozásra vonatkozó nyilvános, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatbázisban tárolt, vagy egyéb forrásból elérhető, nyilvánosan hozzáférhető, vagy az adóhatóság által ellenőrizhető adatokat lehet felhasználni.
– Az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére; e rendelkezés azonban az adózót nem mentesíti az e rendelet szerinti nyilvántartási kötelezettség teljesítése alól.

Az ügyletekre vonatkozó ügyleti szinten részletezett adatokat tartalmazó adatbázisok nagyon ritkák és az adataik nem teljes körűek.

Összehasonlítható vállalkozások adatait tartalmazó adatbázisok sokkal gyakoribbak, azonban ezzel érdemes vigyázni, mivel gyakran látjuk a transzferár dokumentációk felülvizsgálata során, hogy kizárólag a nemzetközi piacokon jelen lévő magyar társaságok kizárólag magyar társaságok adatait tartalmazó adatbázis adatait használják fel a dokumentációjuk készítése során a szokásos piaci árainak alátámasztására, azonban az adóhatóság részéről megkérdőjelezhető, hogy milyen módon hasonlítható egy olyan magyar társaság, amely szinte kizárólag nemzetközi piacokon értékesít egy olyan magyar társaság adataihoz, mely szinte teljes egészében Magyarországon értékesít.

Az OECD irányelvek is kimondják, hogy az adatbázis adatok felhasználása esetén a minőségi adatokra kell törekedni a mennyiséggel szemben, illetve kizárólag adatbázis adatokon alapuló , manuális leválogatás nélküli, alátámasztása az alkalmazott áraknak általában nem biztosít megfelelő összehasonlíthatóságot.