AdótervezésA transzferár témaköre általában a dokumentációs kötelezettség teljesítése és a magas bírság összeg szemszögéből kerül a legtöbbször megvilágításra, de az egyik ennél sokkal lényegesebb szempont az adótervezés szempontja.

A multinacionális vállalatok az egyik legjobb példa arra, hogy a transzferár kérdésköre alapvetően a nemzetközi adótervezés egyik legfontosabb eszköze, hiszen ezáltal az egyes országok adórendszereinek előnyeit lehet a legoptimálisabb módon kihasználni, természetesen mindezt a nemzeti adórendszereknek megfelelve.

A nemzetközi – transzferár szempontú – adótervezés pedig nagyon sokszor már a közhiedelemmel ellentétben a mikro vállalkozások esetén is megéri, nagyobb vállalkozások esetén pedig jelentős, pénzben mérhető hasznot, hatékonyság növekedést eredményez.

A multinacionális vállalatok adóstratégiáját és adótervezését ismerve azt kell mondjuk, hogy a magyar társaságok ugyanezt más országok esetében nem vagy csak nagyon ritkán alkalmazzák, pedig a transzferárazás szempontjából adó hatékony struktúra kialakítása mind belföldi kapcsolt vállalatok esetén fontos, mind nemzetközi kapcsolt vállalatok, részlegek, egyéb adójogi formák esetén.

Erre nem mindig a leányvállalatok vagyis kapcsolt vállalatok alapítása a leghatékonyabb, sokszor regisztrációs adószám (például: áfa regisztráció), telephely, fióktelep vagy kereskedelmi képviselet alapítása az első lépés, majd ebből később átalakulás folytán leányvállalat létrehozása, azonban ennek a meghatározására nemzetközi adózási – és transzferárazási adóterv elkészítése az egyik legfontosabb feladat, mely során feltérképezésre kerülnek az egyes országok adóelőnyei és adóhátrányai, megállapítva ezzel az egyes országokban lévő részlegek funkcióit, tevékenységét, eszközeit, munkaerő kapacitását, stratégiáját.

Minden magyar társaság számára jó szívvel ajánljuk, hogy használja ki azokat az előnyöket, mely a külföldi leányvállalatok, részlegek alapításából, nemzetközi kereskedelemben való részvételből – adószám, fióktelep, kereskedelmi képviselet stb. formájában, külföldi társaságokban való társtulajdonosi kapcsolatokból adózási szempontból elérhető többletjövedelem, mivel a nemzetközi adózás alkalmazásával olyan előnyökre, többletjövedelemre lehet szert tenni, mely nagyon jól működő nemzetközi cégcsoportok létrejöttét eredményezi.