Iparági elemzés, gazdasági elemzésA transzferár dokumentációnak kötelező tartalmi eleme a gazdasági, vagy más néven iparági elemzés. Több száz transzferár dokumentációt felülvizsgálva és áttekintve azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb dokumentációban az iparági elemzés nagyon röviden, néhány mondatban csupán érintőlegesen szerepel. Pedig a gazdasági elemzés egy nagyon komoly tartalmi elem, aminek következtetéseit gyakran használhatjuk a transzferár elemzés eredményeinek alátámasztására.

Ugyanis a szokásos piaci árak eltérőek lehetnek a különböző piacokon, még az azonos termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ügyletek esetén is. Ilyen jellegű különbségekre már itt, a gazdasági / iparági elemzés részletes bemutatása során felhívhatjuk az adóhatóság figyelmét. Arról már nem is beszélve, hogy az összehasonlítható, független társaságok pontos azonosításához is szükséges a gazdasági és iparágelemzésben annak a piacnak a megjelölése, elemzése, ahol a társaság valójában tevékenykedik.

A piac összehasonlíthatóságának meghatározásánál – melynek alapját a gazdasági, iparági elemzés adja – az OECD irányelvek értelmében releváns gazdasági körülménynek tekinthetők: földrajzi elhelyezkedés, piac mérete, piacon tapasztalt verseny mértéke, vevők és eladók viszonylagos versenyhelyzete, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások rendelkezésre állása, kereslet és kínálat szintje az egész piacon/régiókban, termelési költségek, szállítási költségek, és a listát még sokáig lehetne sorolni.

A dokumentált társaság szempontjából releváns piacot a tények alapján kell meghatározni. Azokban az esetekben, amikor egy cégcsoport több országban hajt végre hasonló jellegű kapcsolt ügyleteket és a gazdasági körülmények az érintett országokban egyformák, megfelelő lehet, ha a cégcsoport egy több országra kiterjedő összehasonlító elemzéssel támasztja alá az érintett országcsoportra vonatkozó transzferárképzési politikát.

Nagyon sok esetben viszont az egyes országokban jelentős mértékű az eltérés a cégcsoport által kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan (funkció, stratégia, gazdasági körülmények stb.), így ilyen esetben egy több országra kiterjedő megközelítés alkalmazása csökkenti a megbízhatóságot.