Költségfelosztás a transzferárazásbanA költségfelosztás vagy egy kicsit angolosan mondva a költségek allokálása a kapcsolt vállalatok, cégcsoportok esetén egy teljesen általános gazdasági esemény, azonban ennek a meghatározása, azaz a felosztási kulcs vagy a felosztás módszerének meghatározása, nem egyszerű feladat. Ennél fogva a költségfelosztás szokásos piaci ár mivoltának megállapítása is gyakran fel tudja adni a leckét a szakértőnek.

A legelső dolog, amit érdemes már az elején tisztázni, hogy a költségfelosztás árrés nélkül vagy árrés felszámításával történik. Rögtön a második kérdés pedig, hogy az adott cég milyen funkciókat lát el a cégcsoporton belül, milyen eszközökkel, erőforrásokkal rendelkezik, illetve milyen kockázatokat, költségeket vállal az ügylettel kapcsolatban.

Szeretném megjegyezni, hogy a cégcsoport szervezeti ábrája ebben nagyon sokat tud segíteni, különösen ha a funkciók is szerepelnek rajta, illetve ha a szervezeti egységek a funkciókkal együtt tisztán áttekinthetőek.

Kizárólag ezeknek a kérdéseknek a tisztázása után következhet magának a költségfelosztásnak a vizsgálata, ahol alapelvként törekedni kell arra, hogy a költségek felosztása a cégcsoport tagja között az előállított hozzáadott értékek és ténylegesen vállalt funkciók arányában történjen. Mindenképpen meg kell viszont említeni, hogy pontos törvényi előírás a költségfelosztásra vonatkozóan nem létezik, így a költségfelosztás módja vállalatonként különböző lehet.

A költségfelosztás tervezése során mindvégig szem előtt kell tartanunk, hogy a „központosított” feladatellátásnak a célja, egy költséghatékony és funkcióit hatékonyabban ellátó szervezeti struktúra kialakítása a cégcsoporton belül (duplikált vagy párhuzamos feladatok kiszűrése, költségek szempontjából kevésbé hatékony beszerzések kiiktatása, stb).

Egy ily módon kialakított vállalati struktúrában a felosztási kulcs mindig az egyik kulcskérdés. Mindattól függetlenül viszont, hogy a felosztási kulcs helyesen is lett meghatározva és piacinak is minősül, még jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az adott társaság tevékenységét hogyan és milyen mértékben szolgálja a központosított tevékenységek alapján rá osztott költség mértéke, vagyis, hogy a költség adott arányú felosztása indokolt volt-e.