A marketing szolgáltatások vizsgálata a transzferár dokumentáció készítés során mindig egy komolyabb vizsgálatot igényel, mivel egyrészről a marketing szolgáltatásról szóló szerződések elég általánosan vannak megfogalmazva, azaz a marketing témakörébe sorolható összes feladatot felsorolják, másrészről tapasztalatunk szerint a marketing szolgáltatás végzése, mint „ingyenes szolgáltatás nyújtás” sokszor nem kerül kiszámlázásra vagy elrejtve kerülnek kiszámlázásra termékek árába, utólagos korrekciók formájában.

A marketing szolgáltatások nyújtása során kérdésként merül fel, hogy létrejön-e ezáltal egy márkanév mint immateriális jószág vagy sem, illetve a marketing szolgáltatás végzése során milyen tudásanyag, know-how áll elő, melynek piaci értéke van.

A márkanév használatával érdemes kezdeni, ugyanis ezért a kapcsolt vállalat sok esetben felszámít díjat, de van, hogy nem. A felszámított díj esetében alaposan utána kell járni, hogy miért kell fizetni, ugyanis bejegyzett márkanév esetén sokszor a márkanév fenntartásának vannak központi költségei független harmadik fél által kiszámlázva, így ezek kerülnek továbbszámlázásra, de sok esetben ilyennek nem találkozunk, így pedig ezen költség átterhelése már megkérdőjelezhető az adóhatóság részéről.

A marketing szolgáltatásokkal kapcsolatosan érdemes először minden már meglévő eszközt megvizsgálni és listázni.

Logó
Márkanév bejegyzés
Szerzői jogok
Védett kereskedelmi csomagolás
Marketing szakértői know – how
Szabadalom, védjegy

Majd meg kell vizsgálni, hogy ezekből a kapcsolt vállalatok melyikeket használják és azt milyen áron használhatják, azaz a marketing szolgáltatásról szóló szerződések eltérőek lesznek egy-egy kapcsolt vállalat esetében.

Egy konkrét példán bemutatva, olyan társaság esetén kerestünk a szokásos piaci árat, ahol nem történt technikai know-how és szabadalom átadása, így az árbevétel 0,5% – 3%-a közé esett a fizetendő díj mértéke.

A marketing költségek optimális transzferárára kíváncsi keressen minket bátran: info@tilea.hu-n, kidolgozott megoldási alternatívákkal állunk rendelkezésükre.