Utólagos árkiigazításokAmennyiben év közben átalányáron vezettük a szolgáltatásokat értékét, akkor év végén ezt tényleges értékre korrigálhatjuk. Ezek az utólagos árkiigazítások. De hogy jön ide a transzferárazás?

A kapcsolt felek közötti tranzakciókat úgy kell kialakítani, hogy a tranzakció során alkalmazott ár megfeleljen a szokásos piaci ár elvének, ezáltal adójogilag is elismert legyen. A gazdasági életben sokszor lehet tapasztalni, hogy ennek a kialakítása nem egy egyszerű folyamat, illetve utólagos árkorrekciókat kell végezni, hogy a szokásos piaci ár elvének megfeleljen.

Az OECD irányelvek értelmében az utólagos árkorrekció általában akkor történik meg, ha a kapcsolt tranzakció árképzése bizonytalan, például, mikor immateriális jószág is kapcsolódik az ügylethez. Az OECD azt javasolja, hogy a dokumentáció készítésére kötelezettnek, illetve az adóhatóságnak meg kell próbálnia rájönnie, hogy független felek egy hasonló esetben mit tettek volna. Ez az eljárási mód az OECD irányelvek logikájának felel meg és az esetek többségében összehasonlítható ügyletek hiányában egy hipotetikus összehasonlítás elvégzésére vezet.

Az OECD megerősíti továbbá azt, hogy az adóhivataloknak minden törekvést meg kell tenniük, hogy az utólagos árkiigazítások eltérő kezelése miatti kettős adóztatást elkerüljék, illetve egyeztető eljárás keretében elhárítsák.

Értelemszerűen a cégcsoportok arra törekszenek, hogy egy meghatározott nyereséget érjenek el a kapcsolt tranzakcióik összességéből, amely a funkcióiknak, viselt kockázataiknak és a befektetett gazdasági javainak felel meg. A meghatározott nyereség cél el nem érését gazdasági okok sokasága okozhatja, amely különböző árkorrekciókat von maga után, a tervezett cél elérése érdekében. A kulcskérdés az utólagos árkiigazítások esetén mindig a számviteli és adóügyi elszámolás miatt az év vége előtt vagy után, melyet a tagállamok is eltérően ítélnek meg.

Az utólagos árkiigazítások ellen szól, hogy ellent mond a független felek közötti hasonló ügyleteket figyelembe véve, azonban mellette szól az az alapvető ismérv, hogy szokásos piaci ár elvének meg akar egy cégcsoport felelni.