Vízművek transzferárA vízművek transzferár dokumentáció készítése eddig sem tartozott a legegyszerűbbek közé, de a 2014. adóév újabb változásokat hozott a transzferárazás terén és ez tovább bonyolítja a vízközmű társaságok helyzetét. Ezek a változások a számviteli szétválasztási feladatokkal már 2013-ban elkezdődtek azon társaságok esetében, amelyek több típusú városhoz kötődő tevékenységet végeztek.

2014-ben a vízművek átfogó ellenőrzésen esnek majd keresztül az árazásukat illetően, mely részben a transzferárazásuk kérdéskörével, részben pedig a racionális gazdálkodásukkal függ össze. Mindez alapvetően a költségeik átvilágításával jár majd. Az átfogó ellenőrzések keretében a vízgazdálkodási tevékenységet végző társaságok kerülnek összehasonlításra benchmark elemzéseken keresztül.

A benchmark elemzés az Amerikából elindult transzferárazás gyakorlata, de itt mindenképp meg kell említeni, hogy erre a célra ott egy valódi adatbázist hoztak létre, amely kellő részletességgel tartalmazza a társaságok pénzügyi adatait. Ez azért nagyon fontos szempont, mert a jelenleg rendelkezésre álló adataink kizárólag társasági szintű összehasonlításokat tesznek lehetővé, de tevékenységi szintű összehasonlításokra, valódi önköltség elemzések híján nincs lehetőség, így egy sokkal korlátozottabb és kevésbé kifinomult transzferárazás valósítható meg.

A számviteli szétválasztással a magyar vízközmű társaságok tevékenység szintű összehasonlíthatóságának az alapjait teremtették meg, viszont az továbbra is kérdéses, hogy gazdaságilag racionális-e a vízművek transzferár dokumentációjában ezeket a társaságokat nemzetközi szinten is, külföldi vízközmű társaságokkal összehasonlítani.