Kapcsolt vállalkozás számviteli törvény szerintA kapcsolt vállalkozás fogalma és meghatározása a társasági adótörvényben és a számviteli törvényben egymástól eltér, így ez a gyakorlati alkalmazás során számos nehézséget okozhat számunkra. Nézzük, hogyan hangzik a kapcsolt vállalkozás számviteli törvény szerinti meghatározása és melyek az eltérések a társasági adótörvényhez hasonlítva, illetve hogy milyen lehetséges megoldásokkal orvosolhatjuk az eltérő megközelítést.

Kapcsolt vállalkozás számviteli törvény szerint

A számviteli törvény 3 típusú kapcsolt vállalkozás fogalmat különít el:

  • anyavállalat
  • leányvállalat
  • közös vezetésű vállalkozás

Fontos tudni, hogy 2016. január 1-jét megelőzően az előbb említett három típus mellett a társult vállalkozás is kapcsolt vállalkozásnak minősült.

Most ismerkedjünk meg ezekkel a fogalmakkal részletesen.

Anyavállalat

Az anyavállalat az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (leányvállalat) közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik:

  • a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
  • más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy
  • a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
  • a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol

Leányvállalat

A leányvállalat az a gazdasági társaság, amelyre az anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni.

Közös vezetésű vállalkozás

A közös vezetésű vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat, másrészt egy (vagy több) másik vállalkozás az anyavállalati jogosultságokkal paritásos alapon – legalább 33 százalékos szavazati aránnyal – rendelkezik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják.

Meghatározó befolyás

Meghatározó befolyás azon vállalkozás esetén áll fenn, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik.

Fióktelep

A fióktelepekre vonatkozó jogszabályok szerint a fióktelepet létrehozó külföldi vállalkozás számviteli szempontból nem anyavállalat, hanem arra alapítóként vagy külföldi vállalkozásként kell tekinteni, továbbá a fióktelep alapítói nem felelnek meg a számviteli törvény által definiált, anyavállalatra vonatkozó kritériumoknak sem

Nagyon fontos megemlíteni, hogy a kapcsolt vállalkozások minősítése a számviteli törvény 3. §-a (2) bekezdésének 1-3. és 7. pontja alapján a szavazati arány és nem tulajdoni arány alapján történik, ami a társasági adótörvénytől teljesen eltér.

Mikor melyiket használjuk?

A kapcsolt vállalkozások bejelentése a társasági adótörvény szerinti meghatározással összhangban kell, hogy történjen, nem a számviteli törvény szerint.

A transzferár dokumentáció elkészítésénél a társasági adótörvény szerint meghatározott kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított tranzakciókat kell figyelembe venni, nem a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozással folytatottakat.

A kiegészítő mellékletben mindig a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozásokat kell bemutatni.