Transzferár könyveléseA transzferár könyvelése, vagy talán még pontosabban a szokásos piaci ár könyvelési lépései a beszámoló készítése során rendszeresen merül fel kérdésként.

A számviteli törvény a kapcsolt vállalkozások esetében a szokásos piaci ár meghatározása kapcsán számos előírást tartalmaz, nézzük melyek ezek!

A transzferár könyvelése – a számviteli törvény előírásai

A számviteli törvény 47.§ (10) bekezdése szerint az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 18. §-a alapján a beszerzőnek a beszerzésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a bekerülési érték módosításaként nem szerepeltetné.

A számviteli törvény 73.§ (4) bekezdése szerint az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a Tao. törvény 18. §-a alapján az értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként nem szerepeltetné.

Az igénybe vett és egyéb szolgáltatások, illetve az ELÁBÉ-ként elszámolt költség, ráfordítás értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a Tao. törvény 18. §-a alapján a szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás igénybe vétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné.[ számviteli törvény 78.§ (8)]

2013-tól lehetősége van a társaságoknak a társasági adóalap korrekció helyett a számviteli bizonylaton alapuló indokolt, szokásos piaci ár miatti korrekció számviteli törvény szerinti elszámolására.