A minden napi munka során gyakran tapasztaljuk, hogy a kapcsolt vállalkozások „feltérképezése” egy időigényes folyamat, illetve sokszor nehézségekbe is ütközik információk hiánya miatt.

Az alábbiakban egy rövid kérdéssort szeretnénk bemutatni, mellyel a kapcsolt vállalkozások beazonosítása könnyebbé válhat:

1. Van-e a vizsgált társaságban valamely tagnak többségi befolyása?
2. Van-e a vizsgált társaságnak vagy valamely tagjának más társaságban többségi befolyása?
3. Van-e egy 3. személy, mely a társaságban többségi befolyással rendelkezik? (Kiemelten vizsgálandóak a közeli hozzátartozók társaságai, így ezen adatokat is meg kell adni)
4. Külföldi vállalkozónak van-e telephelye? A külföldi vállalkozónak van-e kapcsolt vállalkozása?
5. A társaságnak van-e külföldi telephelye? A társaságnak van-e kapcsolt vállalkozása?

Értelem szerűen ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy transzferár dokumentáció készítési kötelezettség felmerül, hiszen a 22/2009 PM rendelet alapján a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott ügyleteket külön kell egyedileg megvizsgálni, illetve felhívnánk mindenki figyelmét, hogy a fentiekben bemutatott kérdéssor a társasági adó szempontjából vizsgálja a kapcsolt vállalkozás fogalmát, mely a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozás fogalmával nem egyezik meg, így ezeket érdemes a könyvelő program törzsadataiban külön rögzíteni.

Mi dokumentumok alapján érdemes vizsgálni a kapcsolt vállalkozási viszonyt?

– cégkivonat
– társasági szerződés
– egyéb nyilatkozat, célzott kérdések
– közeli hozzátartozói nyilatkozat, társaságokról nyilatkozat
– kiegészítő melléklet vizsgálata